Regulamin korzystania z serwisu PetExpo Cloud (aplikacji PWA)

Niniejszy regulamin (Regulamin) określa zasady korzystania z serwisu PetExpo Cloud oraz aplikacji PWA będącej własnością Elite Expo Edyta Winiarska z siedzibą w Łodzi, ul. św. Franciszka z Asyżu 69/2, 93-479 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez CEIDG pod numerem NIP: 729-26-51-391.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Aplikacją PWA (Aplikacja Progressive Web App) w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest to oprogramowanie przystosowane do zapisania w pamięci urządzeń mobilnych tj. telefonów i tabletów oraz komputerów, będące narzędziem dedykowanym do obsługi serwisu PetExpo Cloud wraz z jego wszystkimi możliwościami.
 2. Serwis internetowy PetExpo Cloud to specjalnie przygotowana strona internetowa działająca pod adresem https://petexpo.cloud
 3. Urządzeniem mobilnym jest (przenośne) urządzenie elektroniczne pozwalające na przetwarzanie, odbieranie oraz wysyłanie danych bez konieczności utrzymywania przewodowego połączenia z Internetem np. smartphone lub tablet (Urządzenie Mobilne).
 4. Użytkownik w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest to osoba, która dokonała rejestracji w aplikacji lub na stronie internetowej https://petexpo.cloud będąca pracownikiem lub właścicielem firmy związanej bezpośrednio z branżą zoologiczną.
 5. Dostawca to właściciel serwisu internetowego oraz aplikacji PWA – PetExpo Cloud.
 6. Partner to podmiot współpracujący z Dostawcą w celu dostarczania funkcjonalności serwisu.
 7. Korzystanie przez Użytkownika z aplikacji PWA oraz serwisu internetowego wymaga wcześniejszego zaakceptowania przez Użytkownika Regulaminu oraz zobowiązania się do jego przestrzegania. Akceptacja odbywa się podczas dokonywania rejestracji.
 8. Brak akceptacji Regulaminu skutkuje brakiem możliwości korzystania z aplikacji PWA oraz serwisu internetowego.

§ 2. Instalacja

 1. Aplikacja PWA jest dostępna do zainstalowania podczas pierwszego wejścia na stronę serwisu https://petexpo.cloud oraz poprzez wybranie funkcji dodania aplikacji do ekranu głównego na urządzeniach mobilnych.
 2. Korzystanie z aplikacji PWA możliwe jest na urządzeniach obsługujących systemy operacyjne Android, wersja 10 i nowsze oraz na systemach Windows 7 i wyższych na komputerach stacjonarnych posiadających przeglądarkę internetową w aktualnej wersji.
 3. W celu instalacji aplikacji PWA należy wykonać instrukcję widoczną na ekranie urządzenia mobilnego i potwierdzić dodanie aplikacji do ekranu głównego. Na komputerach stacjonarnych należy wykonywać kroki zgodnie z informacjami podawanymi przez przeglądarkę internetową. Aplikacja jest dostępna na wybrane systemy przeglądarek internetowych (Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge) w aktualnych wersjach.
 4. Korzystanie z aplikacji PWA oraz serwisu internetowego jest płatne. Użytkownik Aplikacji PWA może ponosić koszty połączenia internetowego zgodnie z taryfą swojego operatora telefonii komórkowej.
 5. Aktualizacja Aplikacji PWA odbywa się automatycznie i nie wymaga operacji ze strony Użytkownika.
 6. W przypadku aktualizacji systemów operacyjnych Użytkownika poszczególnych dostawców dostawca aplikacji PWA nie ma obowiązku wprowadzenia aktualizacji aplikacji PWA.

§ 3. Rejestracja oraz logowanie

 1. W celu korzystania z aplikacji PWA lub serwisu internetowego Użytkownik musi dokonać rejestracji.
 2. Użytkownik dokonuje rejestracji podczas wykupienia wybranej subskrypcji.
 3. Podczas rejestracji Użytkownik w kolejności proszony jest o:
  1. wypełnienie formularza rejestracyjnego poprzez uzupełnienie wszystkich pól
   – adres e-mail, nazwa użytkownika, imię, nazwisko
   – dane firmy: nazwa firmy, numer NIP, ulica, numer, kod pocztowy, miasto, numer telefonu
  2. akceptację Regulaminu;
 • Rejestracja dokonywana jest jednorazowo.
 • Dostawca aplikacji zachowuje sobie prawo do weryfikacji poprawności danych, a następnie aktywacji konta, zawieszenia lub usunięcia Użytkownika z serwisu, aplikacji PWA, w przypadku braku jakiejkolwiek aktywności Użytkownika w okresie 1 roku od daty rejestracji lub działaniami niezgodnymi z niniejszym regulaminem.
 • Po dokonaniu rejestracji Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem założenia konta.
 • Jeżeli rejestracja została odrzucona, użytkownik może dokonać ponownej rejestracji.
 • Odrzucenie rejestracji, może być z powodowane podaniem błędnych danych w formularzu lub z innych powodów tj. kolejne konto tego samego użytkownika.
 • Za kolejne konto użytkownika uznaje się konto, w którym występują te same dane podane podczas rejestracji co w poprzedniej rejestracji z innym adresem e-mail.
 • Dostawca aplikacji PWA oraz serwisu internetowego, zastrzega sobie prawo do nie podawania przyczyny odrzucenia rejestracji.

§ 4. Funkcjonalności

 1. Aplikacja PWA oraz serwis internetowy umożliwia Użytkownikowi w szczególności:
  1. korzystanie z aktualnych kuponów promocyjnych przygotowanych przez Partnerów;
  2. otrzymywanie powiadomień o aktualnych promocjach oraz wiadomościach;
  3. dostęp do informacji oraz wiadomości;
  4. Kontakt z Dostawcą oraz organizatorem Targów Zoologicznych PET EXPO za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce kontakt.
 2. Korzystanie z kuponów odbywa się po przez wypełnienie odpowiedniego formularza. Kopia wiadomości z formularza zostanie przesłana na adres e-mail Użytkownika podany podczas rejestracji.

§ 5. Pozostałe

 1. Dostawca oświadcza, iż posiada niezbędne prawa do aplikacji PWA oraz serwisu internetowego i jest uprawniony do upoważnienia Użytkownika do korzystania z Aplikacji PWA oraz serwisu w zakresie wynikającym z niniejszego Regulaminu jak również, że przyznane prawa nie naruszają prawa osób trzecich.
 2. Dostawca jest właścicielem Aplikacji PWA oraz serwisu internetowego i żadna część informacji zawartych w Aplikacji PWA oraz serwisu internetowego nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych, w szczególności poprzez kopiowanie w całości lub części, w inny sposób modyfikowana lub wykorzystywana bez uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy.
 3. Administratorem danych osobowych jest Elite Expo Edyta Winiarska, 93-479 Łódź, ul. św. Franciszka z Asyżu 69/2, adres e-mail: info@petexpo.cloud
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych można uzyskać mailowo pod adresem: info@petexpo.cloud;
 • Dane użytkownika będą przetwarzane w celu:
  • realizacji funkcjonalności Aplikacji PWA oraz serwisu internetowego dane osobowe będą przechowywane przez okres do 12 miesięcy od momentu zakończenia działalności Aplikacji PWA i serwisu;
  • marketingu podmiotów powiązanych, w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO), dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania udzielonej zgody;
 • Użytkownik posiada prawo dostępu do danych, które dotyczą użytkownika. Ma prawo do ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. Użytkownik posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 • Użytkownik posiada uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 • Użytkownik posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
 • Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia poprawne działanie aplikacji PWA oraz serwisu internetowego.
 • Odwołanie zgód marketingowych jest jednoznaczne z brakiem możliwości korzystania z aplikacji. Celem ponownego korzystania z Aplikacji PWA konieczne będzie ponowne wyrażenie wymaganych zgód.
 • Reklamacje związane z aplikacją należy składać na piśmie lub elektronicznie za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego w serwisie, poczty elektronicznej na adres info@petexpo.cloud
 • Reklamacje pisemne należy wysłać na adres dostawcy: Elite Expo Edyta Winiarska ul. św. Franciszka z Asyżu 69/2, 93-479 Łódź.
 • Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres i numer telefonu Użytkownika aplikacji PWA, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 • Złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.
 • Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie https://petexpo.cloud/regulamin
 • Dostawcy przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

§ 5. Realizacja usługi i płatność

 1. Dostęp do platformy następuje po opłaceniu wybranego pakietu.
 2. Rodzaj płatności jest uzależniony od wybranego pakietu. Płatność można realizować na dwa sposoby:
  – płatność miesięczna odnawiana co miesiąc od daty pierwszej płatności,
  – płatność jednorazowa roczna odnawiana co roku od daty pierwszej płatności.
 3. Płatność jest realizowana przez bezpieczne platności PayU.

§ 6. Reklamacje i odstąpienie od umowy

 1. Każdy zarejestrowany użytkownik może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od momentu rejestracji (dokonania płatności za wybrany pakiet), bez podania przyczyny bądź odniesienie się do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, art. 27
 2. Chcą odstąpić od umowy należy wypełnić formularz na https://petexpo.cloud/kontakt/
 3. W celu złożenia reklamacji należy wypełnić formularz na stronie https://petexpo.cloud/kontakt/
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni od momentu jej wysłania.

§ 7. Polityka prywatność

 1. Polityka prywatności jest dostępna pod adresem https://petexpo.cloud/privacy-policy/